Zakażenia wewnątrzszpitalne

Połóg jest tym okresem, w którym zakażenia wewnątrzszpi- talne szczególnie łatwo występują i rozprzestrzeniają się. Stąd też, mimo produkcji licznych antybiotyków, ścisłe przestrzeganie zasad aseplyki i antyseptyki na oddziałach położniczych i noworodkowych jest nadal zasadniczym obowiązkiem. W ostatnich latach obok zakażeń gronkowcowych obserwuje się znaczny wzrost zakażeń szczepami fflram-ujemnymi. Cechą charakterystyczną zakażeń wewnątrzszpitalnych jest duża odporność bakterii przeciwko powszechnie stosowanym antybiotykom. Najistotniejsze źródła i drogi szerzenia się zakażenia na oddziałach położniczo-noworodkowych przedstawia ryc. 219, wskazując zarazem na możliwość zapobiegania. Obok najgroźniejszego źródła, jakim jest chory, również ręce oraz jama ustna i gardłowa personelu, jak i bezpośrednie otoczenie mogą stanowić źródło zakażenia matek i noworodków. Wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu matki lub dziecka może nastąpić w bardzo różnym czasie. Niejednokrotnie ma to miejsce już w przebiegu porodu, szczególnie gdy jest on przedłużony lub gdy przewlekłe bądź utajone zakażenie poprzedzało wystąpienie czynności porodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *